Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

……………………………………………………..

Imię i nazwisko dziecka

 

 

Klauzula Informacyjna w zakresie danych osobowych

 

W  celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r Nr 119, str 1), dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa dziecka, Państwa danych osobowych oraz danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka jest Przedszkole Niepubliczne  „Jedyneczka”                z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Mickiewicza 17a.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się  z dyrekcją  Przedszkola Niepublicznego „Jedyneczka”.
 3. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są w rejestrach SIO, wpisywane do dziennika, przekazywane do Urzędu Miasta Wałbrzych, podczas wycieczek edukacyjnych i turystycznych dzieci, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dziecka. Państwa dane osobowe wykorzystywane są podczas wycieczek, kontaktu pośredniego, wpisu do dziennika.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres pobytu Państwa dziecka w przedszkolu a także przez 5 lat po jego zakończeniu.
 5. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, wycofanie zgody należy zgłaszać Administracji danych osobowych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdyż stwierdzą Państwo, że narusza to przepisy RODO.

 

 

 

                                                                                              …………………………………………………………

                                                                                                                 Podpis rodzica

                                                                                          …………………………………………………………..

                                                                                                 Imię i nazwisko dziecka

 

 

Klauzula Informacyjna w zakresie danych osobowych

 

W  celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r Nr 119, str 1), dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa dziecka, Państwa danych osobowych oraz danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka jest  Przedszkole Niepubliczne  „Koniczynka”                                 z siedzibą w Świebodzicach  przy ul. Osiedle Sudeckie 12.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się  z dyrekcją   Przedszkola  Niepublicznego  „Koniczynka”.
 3. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są w rejestrach SIO, wpisywane do dziennika, przekazywane do Urzędu Miasta Świebodzice, podczas wycieczek edukacyjnych i turystycznych dzieci, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dziecka. Państwa dane osobowe wykorzystywane są podczas wycieczek, kontaktu pośredniego, wpisu do dziennika.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres pobytu Państwa dziecka w przedszkolu a także przez 5 lat po jego zakończeniu.
 5. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, wycofanie zgody należy zgłaszać Administracji danych osobowych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdyż stwierdzą Państwo, że narusza to przepisy RODO.

 

 

 

                                                                                                              …………………………………………………

                                                                                                           Data   i podpis rodzica

 

                                                                                          …………………………………………………………..

                                                                                                 Imię i nazwisko dziecka

 

 

Klauzula Informacyjna w zakresie danych osobowych

 

W  celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r Nr 119, str 1), dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa dziecka, Państwa danych osobowych oraz danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka jest Przedszkole Niepubliczne  „Koniczynka I”                z siedzibą w Świebodzicach  przy ul. Świdnicka 32-34
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się  z dyrekcją  Przedszkola Niepublicznego „Koniczynka I”.
 3. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są w rejestrach SIO, wpisywane do dziennika, przekazywane do Urzędu Miasta Świebodzice, podczas wycieczek edukacyjnych i turystycznych dzieci, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dziecka. Państwa dane osobowe wykorzystywane są podczas wycieczek, kontaktu pośredniego, wpisu do dziennika.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres pobytu Państwa dziecka w przedszkolu a także przez 5 lat po jego zakończeniu.
 5. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, wycofanie zgody należy zgłaszać Administracji danych osobowych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdyż stwierdzą Państwo, że narusza to przepisy RODO.

 

 

 

                                                                                                   …………………………………………………

                                                                                                            data  i  podpis rodzica

 

……………………………………………………..
Imię i nazwisko dziecka
Klauzula Informacyjna w zakresie danych osobowych
W celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r Nr 119, str 1), dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Państwa dziecka, Państwa danych osobowych oraz danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka jest Przedszkole Niepubliczne „Bajka” z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Bogusławskiego 2.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z dyrekcją Przedszkola Niepublicznego „Bajka”.
3. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są w rejestrach SIO, wpisywane do dziennika, przekazywane do Urzędu Miasta Wałbrzych, podczas wycieczek edukacyjnych i turystycznych dzieci, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dziecka. Państwa dane osobowe wykorzystywane są podczas wycieczek, kontaktu pośredniego, wpisu do dziennika.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres pobytu Państwa dziecka w przedszkolu a także przez 5 lat po jego zakończeniu.
5. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, wycofanie zgody należy zgłaszać Administracji danych osobowych.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdyż stwierdzą Państwo, że narusza to przepisy RODO.
…………………………………………………………
Podpis rodzica